poniedziałek, 29 sierpień 2022 11:39

Jaki jest zakres obowiązków inspektora nadzoru terenów zieleni?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
inspektor nadzoru terenów zieleni inspektor nadzoru terenów zieleni pixabay

Mnóstwo inwestycji budowlanych jest przeprowadzanych w pobliżu terenów zieleni. Wówczas to obowiązkowy jest nadzór. Rolą inspektora jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac. Dzięki temu można skutecznie uniknąć podejmowania niewłaściwych decyzji oraz generowania zbędnych kosztów.

 

Czym zajmuje się inspektor nadzoru terenów zieleni?

Inspektor nadzoru terenów zieleni jest potrzebny wówczas, gdy są przeprowadzane inwestycje związane z zakładaniem w miastach terenów zielonych oraz gdy są planowane modernizacje parków.

Do zakresu obowiązków inspektora należy także nadzór terenów zielonych w czasie realizacji poszczególnych inwestycji budowlanych, które to mogą wpłynąć na stan drzew i krzewów znajdujących się na działce budowlanej. W późniejszym etapie prac budowlanych każdy ekspert z tej dziedziny może również podjąć się kontroli prac związanych z zakładaniem trawników czy sadzeniem drzew.

Specjaliści w tym zakresie optymalizują również najkorzystniejsze rozwiązania podczas wykonywania robót ziemnych w obrębie strefy korzeniowej. Zapewniają oni także każdemu klientowi reprezentację we właściwym urzędzie.

Każdy inspektor nadzoru terenów zieleni (sprawdź ofertę http://ikropka.eu/oferta/nadzory/) zajmuje się również przeprowadzaniem inwentaryzacji dendrologicznych. Decyduje o tym, które drzewa nadają się do pielęgnacji, które do przesadzenia, a które do wycinki. Osoba z takimi uprawnieniami decyduje także o tym, czy dany inwestor może przeprowadzić cięcie roślin wysokich i krzewów w poszanowaniu litery prawa.

Specjaliści z tej dziedziny często wykonują badania drzew za pomocą tomografu sonicznego, a w razie potrzeby zlecają przeprowadzanie tak zwanych prób obciążeniowych.

Zakres obowiązków inspektora nadzoru terenów zieleni

Jest to taka osoba, która ściśle współpracuje z ornitologami, mykologami i etnologami. Zakres obowiązków każdego inspektora nadzoru terenów zieleni obejmuje:

  • kontrolę jakości i bezpieczeństwa prac oraz spełnianie norm w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

  • kontrolowanie inwentaryzacji dendrologicznych

  • nadzór pracy nad drzewami przeznaczonymi do wycinki

  • nadzór nad drzewami przeznaczonymi do pielęgnacji

  • kontrolę sposobu zabezpieczenia drzew znajdujących się na danym placu budowy

  • nadzór nad badaniami drzew

  • kontrolę jakości materiału roślinnego

Każdy specjalista z tej dziedziny na całym etapie inwestycji sprawdza zgodność jej realizacji z projektem oraz obowiązującymi przepisami. Obszar jego działań jest szczegółowo określony w ustawie Prawo Budowlane. Wszystkie działania inpektora nadzoru terenów zieleni mają na celu ochronę interesów inwestora oraz dobra publicznego, a w szczególności wówczas, gdy planowana inwestycja może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne czy sąsiadujące nieruchomości.

Wyświetlony 733 razy