poniedziałek, 20 wrzesień 2021 16:59

Opłaty notarialne przy zakupie nieruchomości - ile wynoszą?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Nowe domy w Konstantynowie Łódzkim Nowe domy w Konstantynowie Łódzkim pixabay

Zakup nieruchomości kwalifikowany jest jako czynność prawna. Niezależnie od tego, czy nieruchomość pochodzi z rynku pierwotnego, czy wtórnego, umowa kupna  musi mieć  formę  aktu notarialnego. Korzystanie z usług notariusza, wymaga wniesienia stosownych opłat. Ile wynoszą?

 

 Ile wynosi taksa notarialna i od czego zależy jej wysokość? 

Podstawowym wynagrodzeniem notariusza jest taksa notarialna. Podstawą jej wyliczenia jest wartość przedmiotu czynności notarialnej. Notariusz pobiera taksę w odpowiedniej wysokości za każdą wykonaną przez siebie czynność. Maksymalne stawki ustalone są odgórnie przez Ministra Sprawiedliwości.

Oznacza to, że notariusz nie może pobrać opłaty wyższej niż wskazana w rozporządzeniu.  Może jednak ustalić inną, niższą stawkę w zależności od indywidualnych okoliczności. Dlatego warto negocjować z notariuszem jej wysokość w przypadku kiedy zaproponowana stawka wydaje się za wysoka. Ważne, aby pułap cenowy był satysfakcjonujący dla obydwu stron.

Stawki określone rozporządzeniem w zależności od wartości nieruchomości kształtują się następująco:

  •  do 3000 zł - 100 zł;
  • powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł. Dla czynności dokonywanych pomiędzy osobami z I grupy podatkowej maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 7500 zł. Do wyżej wymienionych kwot należy jeszcze doliczyć podatek VAT .

Jakie są opłaty dodatkowe przy formalnościach notarialnych?

Za sporządzenie odpisu aktu notarialnego opłata wynosi od 6 do 20 zł za stronę odpisu (plus VAT). Opłata za założenie księgi wieczystej wynosi 100 zł, plus opłaty za poświadczone dokumenty niezbędne do złożenia wniosku. Wniosek można złożyć do sądu samodzielnie lub zlecić tę czynność notariuszowi.

Za dokonanie wpisu prawa własności do księgi wieczystej trzeba zapłacić 200 zł bez względu na wartość i typ nieruchomości. Jeśli zakup jest  finansowany kredytem hipotecznym, opłata za dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej wynosi 200 zł. Do dodatkowych opłat należy również podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości transakcji, który jest należny tylko w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym.

Często pierwsza wizyta u notariusza ma miejsce podczas podpisywania umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości. Umowa w formie aktu notarialnego jest korzystna, ponieważ w równej mierze chroni  sprzedającego i kupującego. Nowe domy w Konstantynowie Łódzkim cieszą się dużym zainteresowaniem, a umowa daje gwarancję, że nieruchomość  zostanie sprzedana faktycznie Tobie.

Wyświetlony 958 razy