czwartek, 23 lipiec 2020 14:39

Jak uzyskać pozwolenie na budowę ? Espiro Property

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, która umożliwia rozpoczęcie i prowadzenie budowy oraz wykonywanie robot budowlanych wykraczających poza budowę wskazanego obiektu.

 

Wniosek o zezwolenie zawierający odpowiednie dokumenty po uiszczeniu opłaty skarbowej trafia do starosty. Jak wnioskować o pozwolenie na budowę? Kiedy można rozpocząć budowę bez pozwolenia?

Kiedy pozwolenie na budowę jest niezbędne?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w przypadku niektórych prac i obiektów nie jest wymagany. Są to tak zwane budynki na zgłoszenie, np. wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne oddziałujące jedynie w obszarze działki, na której zostały zaprojektowane, wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże czy wiaty.

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest wymogiem bezwzględnym, gdy konieczna jest ocena oddziaływania na środowisko lub prace dotyczą obiektów zabytkowych.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę można uzyskać od starosty, prezydenta miasta, wojewody lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego właściwego względem miejsca położenia nieruchomości.

Proces wnioskowania o zezwolenie na budowę domu może być skomplikowany, dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Fachowe doradztwo i pomoc w temacie uzyskiwania pozwolenia na budowę oferuje firma espiroproperty.pl.

Wniosek o zezwolenie na budowę domu powinien zawierać komplet dokumentów uwzględniający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wnioskodawca musi również złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt budowlany zawierający opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi.

Pozwolenie na budowę 2020 to kilka zmian, o których trzeba pamiętać wnioskując o wydanie zezwolenia. Przede wszystkim projekt budowlany podzielono na projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny i projekt architektoniczno-budowlany. Wniosek o pozwolenie na budowę powinien zawierać trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

Koszt pozwolenia na budowę to opłata skarbowa za wydanie decyzji oraz ewentualna opłata za złożenie pełnomocnictwa. Jej wysokość waha się w zależności od rodzaju inwestycji.

Wyświetlony 1502 razy