wtorek, 08 marzec 2022 10:38

Oddzielenia przeciwpożarowe w budynkach

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Interfit Interfit pixabay

Stosowanie się do zasad ochrony przeciwpożarowej to klucz do bezpieczeństwa użytkowników budynku. Jednym z najważniejszych elementów zdecydowanie są oddzielenia przeciwpożarowe.

Można stworzyć je w budynku, nie rezygnując z nowoczesnego designu. W tym celu najlepiej sprawdzą się całoszklane ściany ppoż, które znajdują się w ofercie firmy Interfit.

Obowiązkiem właścicieli znacznej większości budynków jest podzielenie obiektu na strefy pożarowe. Muszą je rozdzielać ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Takie działanie ma na celu znaczne spowolnienie rozprzestrzeniania się pożaru. Ścianki ppoż umożliwiają ewakuację, ponieważ są w stanie zatrzymać ogień na dłuższy czas niż tradycyjne ściany. Nie mogą więc być pokryte palnymi materiałami takimi, jak boazeria lub styropian. 

Konieczne jest też ograniczenie do minimum otworów w ścianie. Nie mogą one zajmować więcej niż 15% powierzchni. W ścianie ppoż montujemy wyłącznie techniczne drzwi przeciwpożarowe. Ostrożność trzeba też zachować w przypadku przejść instalacji technicznych. Przepusty również muszą być opatrzone klasą odporności ogniowej.

Klasa odporności ogniowej REI

Szczegółowe wymagania wobec ścianek ppoż zostały określone prawnie w paragrafie 235. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kluczowym parametrem, na który należy zwrócić uwagę, jest jednak klasa odporności ogniowej REI, która składa się z trzech elementów.

Pierwszym czynnikiem jest R, czyli nośność ogniowa. W ten sposób określa się, w jakim stopniu oraz jak szybko ogień wpływa na nośność konstrukcji. Kolejnym elementem, o którym trzeba pamiętać, jest E (szczelność ogniowa). Oznacza to, jak długo ścianka jest w stanie zatrzymywać płomienie i gorące gazy przed przenikaniem na drugą stronę i podpaleniem przedmiotów lub powierzchni znajdujących się po drugiej stronie. Ważnym czynnikiem jest też I, czyli izolacyjność ogniowa. Jest to zdolność do zatrzymywania ciepła po stronie, po której wybuchł pożar. Ścianka ppoż musi zapewniać na tyle dobrą ochroną przed przenoszeniem ciepła, żeby osoby znajdujące się po drugiej stronie były bezpieczne. 

Wymagania dotyczące klas odporności ogniowej różnią się w zależności od budynku. Na przykład, w klasie C, EI dla ścian wewnętrznych musi wynosić 15, a zewnętrznych - 30. R dla głównej konstrukcji nośnej powinno wynosić 60, a dla konstrukcji dachu - 15. Warto mieć te wartości na uwadze, podczas wyboru materiałów konstrukcyjnych, żeby dostosować się do obowiązujących przepisów.

Wyświetlony 939 razy