niedziela, 24 kwiecień 2022 11:46

Mapa do celów projektowych – pomiary geodezyjne

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
BricsCAD BricsCAD źródło zdjęć: freepik.com

Jednym z zadań należących do geodetów posiadających wymagane uprawnienia jest przygotowywanie tak zwanych opracowań kartograficznych, które są niezbędne do stworzenia kompletnej dokumentacji wykorzystywanej podczas realizacji różnych projektów budowlanych.

Wśród tych dokumentów wymienia się między innymi mapę do celów projektowych – jest ona wymagana w przypadku wszystkich inwestycji, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Mapa geodezyjna do celów projektowych – co warto wiedzieć na jej temat?

Mapa geodezyjna do celów projektowych – legalna definicja tego pojęcia mieści się w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jest to szczegółowe opracowanie kartograficzne powstające na bazie wyników otrzymanych w efekcie przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych oraz w oparciu o materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundamentem dla geodezyjnej mapy do celów projektowych jest zgodna z aktualnym stanem mapa zasadnicza, która swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Polski i obrazuje informacje dotyczące przestrzennego usytuowania określonych obiektów. Mapa do celów projektowych prezentuje ponadto linie rozgraniczające tereny o odmiennym przeznaczeniu oraz granice poszczególnych nieruchomości. Innymi słowy, ilustruje ona zagospodarowanie danej nieruchomości i bezpośrednio przylegającego do niej terenu.

Istotnym elementem geodezyjnej mapy do celów projektowych jest ustalenie skali – ma być ona dopasowana do specyfiki realizowanej inwestycji, a zwłaszcza rodzaju wznoszonego obiektu. W tym kontekście wskazane są następujące zalecenia: działki budowlane (skala nie mniejsza niż 1:500), zespoły obiektów budowlanych oraz tereny budownictwa (skala nie mniejsza niż 1:1000), rozległe tereny (skala nie mniejsza niż 1:2000).

Tworzenie takiej mapy to proces składający się z kilku etapów następujących po sobie w określonej kolejności. Pierwszą fazę stanowi zaktualizowanie mapy zasadniczej, sporządzenie jej kopii, a na końcu naniesienie treści mapy do celów projektowych. Należy mieć na uwadze, że poprawność wykonania mapy trzeba potwierdzić we właściwym miejscowo ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Niezwykle ważne jest tutaj precyzyjne działanie, pozwalające uniknąć komplikacji w dalszej części realizowanej inwestycji.

Zawodowo działasz na rynku geodezji i kartografii? Tworzenie projektów oraz przygotowywanie rysunków, map, planów i szkiców to Twoja codzienność? Już teraz zapoznaj się z nowoczesnym oprogramowaniem BricsCAD, które pozwoli Ci skutecznie przyspieszyć, zoptymalizować oraz zautomatyzować wykonywaną pracę. To zaawansowane technologicznie narzędzie służące przede wszystkim do rysowania 2D oraz modelowania 3D. Przekonaj się sam o jego funkcjonalnościach.

Geodezyjna mapa do celów projektowych – podsumowanie

Ile czasu trwa przygotowanie rzetelnej mapy do celów projektowych? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ niezbędne jest uwzględnienie kilku czynników, na przykład takich jak wielkość obiektu budowlanego, którego dotyczy konkretne opracowanie, czy szybkość działania uprawnionych organów administracyjnych. Przy mniejszych inwestycjach (pojedyncza działka dla domu jednorodzinnego) może to być parę tygodni, z kolei przy nieco bardziej skomplikowanych przedsięwzięciach trwa to nawet kilka miesięcy.

Już teraz sprawdź, jak nowoczesne rozwiązania mogą usprawnić Twoją pracę!

Wyświetlony 969 razy