niedziela, 20 luty 2022 15:00

Czym jest i jak działa akredytywa?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
pożyczki przez Internet pożyczki przez Internet pixabay

Jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z handlem lub bankowością, możemy nie znać określenia akredytywa. Tym bardziej powinniśmy poznać jej znaczenie, jeśli posiadamy wielu kontrahentów w tym również zagranicznych. W poniższym artykule wyjaśnimy istotę zabezpieczania interesów w handlu międzynarodowym i krajowym.

 

Czym jest akredytywa?

Akredytywa jest narzędziem płatniczym dostarczanym przez banki i wykorzystywanym przy transakcjach krajowych oraz zagranicznych. Jest jednym z zabezpieczeń transakcji, występującym obok takich instrumentów jak inkasa, poręczenia czy gwarancja bankowe.

Akredytywa jest pisemnym uzgodnieniem podpisanym przez kontrahentów, w którym bank zobowiązuje się wypłacić środki beneficjentowi (dostawcy) w ustalonym terminie i według ustaleń, określonych przez akredytywę.

Stronami akredytywy są:

  • zleceniodawca akredytywy, a w transakcjach zagranicznych nazywanym importerem;
  • dostawca (czy też beneficjent), określanego mianem eksportera w obrocie międzynarodowym;
  • a także bank importera i bank eksportera.

Do czego wykorzystywana jest akredytywa?

Akredytywa wykorzystywana jest przy transakcjach, przy których ryzyko niepowodzenia jest podwyższone. Ryzykiem może być np. wątpliwość co do jakości produktów, problemów związanych z finalizacją transakcji, czy niepewności w stosunku do kontrahenta. Podstawą prawną akredytywy jest artykuł 85 raz artykuł 86 ustawy prawo bankowe.

Według przepisów akredytywy dzielą się na pieniężne i dokumentowe. Według prawa beneficjent musi posiadać odpowiednie dokumenty do jej realizacji. Dokumenty te określają warunki akredytywy, a najczęściej są to:

  • listy przewozowe;
  • certyfikaty produktów;
  • faktury kupna-sprzedaży;
  • atesty i certyfikaty dotyczące produktów;
  • polisy ubezpieczeniowe.

Jak działa akredytywa?

Pierwszym krokiem akredytywy jest jej podpisanie przez importera i eksportera.

W kolejnym etapie importer wysyła do swojego banku zlecenie otwarcia akredytywy. Po czym bank importera otwiera akredytywę i przekazuje ją do banku eksportera.

Następnie bank importera zawiadamia zleceniodawcę o tym, że akredytywa została otwarta. Tak samo odbywa się to w banku eksportera. Dodatkowo na tym etapie może wystąpić jeszcze awizowanie akredytywy, czyli potwierdzenie jej autentyczności.

Po tej procedurze beneficjent bezpiecznie przekazuje dane towary zleceniodawcy.

Po zakończonej transakcji beneficjent dostarcza dokumenty do swojego banku, który z kolei przekazuje dokumentację bankowi importera.

Jeżeli wszystko odbyło się zgodnie z umową, a transakcja zakończyła się pomyślnie, wówczas bank importera wypłaca beneficjentowi określoną w umowie akredytywy sumę pieniędzy z rachunku eksportera. W razie, gdyby transakcja się opóźniała, a będziesz potrzebował gotówki, możesz skorzystać z pożyczki przez Internet.

Rodzaje akredytyw

Jak już wspomnieliśmy, według ustawy Prawo Bankowe wyróżniamy akredytywę dokumentową i pieniężną.

Akredytywa dokumentowa polega na tym, że bank importera płaci eksporterowi określoną przez akredytywę kwotę, zaraz po sfinalizowaniu transakcji.

Akredytywa pieniężna działa tak, że bank importera zwraca bankowi eksportera sumę pieniędzy, którą otrzymał beneficjent albo wykupuje weksle trasowane. To jest najbardziej popularne kryterium podziału.

Ile będzie nas kosztowała akredytywa?

Koszt akredytywy zależy przede wszystkim od oferty banku. Aktualne, prowizja od akredytywy wynosi około 0,2 procent całej kwoty transakcji, na którą opiewa akredytywa. Ale nie może to być mniej niż 250 złotych. Przykładowo, jeżeli kwota akredytywy wynosi 100 000 euro, wówczas minimalny koszt akredytywy wynosi 904 złote.

Wyświetlony 935 razy